Welkom op de nieuwe website van de Flint! Even wat algemene informatie.

Lees dit artikel even rustig door.
Eerst een paar dingen die je helpen de weg te vinden op deze site en die tevens geen kwaad kunnen in het publiek toegankelijke deel. Omdat er nog niet zo heel veel content is toegevoegd, zul je op dit moment nog niet zoveel verschil zien tussen de informatie voor en achter de login, maar toegang tot informatie over bijvoorbeeld de clubkampioenschappen, is alleen mogelijk als je bent ingelogd. Vanzelfsprekend is registratie alleen mogelijk voor leden, teneinde toegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de site. Hiervoor heb je je KNSA lidmaatschapsnummer én je postvaknummer bij de Flint nodig. Heb je deze gegevens beschikbaar?

JE KUNT JE HIER REGISTREREN!

Het is de bedoeling dat deze website hèt communicatie-middel van onze vereniging wordt. Dat vergt aanvankelijk misschien wat gewenning, maar het belangrijkste is dat iedereen vanaf nu naar eigen voorkeur de informatie tot zich kan nemen, in de mate waarin hij of zij dat wil, op de plek waar hij of zij dat wil én op het moment waarop hij of zij dat wil. Dat past ook bij deze tijd!

WEBSITE VOOR EN DOOR DE LEDEN
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de (inhoud van de) website, is welkom om dat te doen. Er is een grote kans dat jullie nog verbeterpunten zien of gewoon een bericht willen delen met de andere leden. Laat dan van je horen!
Deze website is voor de leden, maar moet vooral dankzij en door de leden van betekenis worden voor de vereniging!