Nieuws

(voor toegang tot ledeninformatie en uitslagen is registratie & inloggen vereist)

Vanaf 1 december 2020 kunt u zich inschrijven voor de competitie 2020/2021.
Omdat is besloten om de competitie van 2020 samen te voegen met de competitie van 2021, is het niet mogelijk om nogmaals in te schrijven voor dezelfde discipline als waarvoor je al was ingeschreven voor het jaar 2020. Simpelweg om het feit dat je niet 2 keer kunt deelnemen aan dezelfde competitie.

Mocht je voor de competitie van 2021 willen inschrijven voor een ANDERE DISCIPLINE is dit mogelijk vanaf 1 december a.s. tot 1 februari 2021 op de gebruikelijke wijze door uw gegevens in te vullen bij de betreffende discipline(s) in de “Witte klapper” ......

Hiertoe vult u, bij de gewenste discipline(s), uw voornaam, achternaam, KNSA nummer en postvaknummer in en geeft u aan of u in het bezit bent van een geldig wapen-verlof. De laatste drie kolommen worden ingevuld door de wedstrijdleiding.
 

Starten met series volgens de bekende procedure

Met het inschrijven voor een disicpline geeft u aan kennis te hebben genomen van het reglement, zoals opgesteld door het bestuur van S.V. de Flint. Het reglement voor de betreffende discplines, vindt u achter de inschrijf-formulieren in de klapper en staan tevens op de website van onze vereniging.

Indien één van onderstaande commissie-leden aanwezig is kunnen de kaarten voor de wedstrijd-serie(s) meteen in ontvangst worden genomen na inschrijving en contante betaling van € 5,00 per discipline.

  • Peter Beckers
  • Hans Bolten

Indien geen commissie-lid aanwezig is zal de wedstrijd-serie op een later tijdstip worden overhandigd na contante betaling van € 5,00 per discipline. Veel succes in het competitiejaar 2020/2021!
 

Nog geen account?

Ben je wel lid van SV de Flint maar heb je nog geen account op deze site? Registreer jezelf op onze website www.svdeflint.nl om jouw (persoonlijke) scores te kunnen inzien en downloaden!