HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het behoeft geen toelichting dat het belang van een huishoudelijk reglement i.g.v. een schietvereniging groter is dan bij een gemiddelde andere club. Het zal je dan ook niet verbazen dat we bij SV de Flint erg veel waarde hechten aan stricte naleving van ons huishoudelijk reglement. Immers, het gaat niet alleen om het respecteren en onderhouden van omgangsvormen en afspraken, maar vooral ook om onze veiligheid. Aan het niet respecteren van ons huishoudelijk reglement wordt dan ook in geen enkel geval voorbij gegaan.

WEDSTRIJD-REGLEMENTEN

Ten aanzien van de verschillende schietsport-disciplines zijn specifieke wedstrijdreglementen van toepassing. Klik op de discipline welke van toepassing is om het desbetreffende reglement in pdf-formaat te downloaden.